Det finns några ”grundtyper” av garageportar som är bra på lite olika saker. Här följer därför en kort genomgång om de olika sorternas garageportar och vad de är bra respektive mindre bra på.

Vipport
Vipporten är en av de enklaste typerna av garageport, ofta tillverkad i huvudsak i trä. Namnet kommer sig av sättet som man öppnar den på – man tar tag i handtaget och ”vippar” upp den under taket. Tack vare sättet den är konstruerad på krävs nästan ingen kraft för att öppna den. Enkelheten gör också att den är billig. För många är en vipport allt de behöver. En nackdel är dock att det kan vara svårt att förse dem med automatisk portöppnare, om man vill ha en sådan.

Takskjutport
Takskjutporten har fördelarna att den inte tar upp så värst mycket utrymme, och att det är enkelt att förse den med automatik. Takskjutporten fungerar så att porten skjuts rakt uppåt, och sedan ”viks” in under taket. Den tar alltså upp väldigt lite plats när den ska öppnas och stängas. Det är helt enkelt en väldigt smart och robust garageport, som även om den kostar lite mer än en vipport.

Slagport
Slagporten är en port som öppnas utåt, precis som en vanlig… port. Den kan vara antingen en- eller tvådelad, beroende på hur stor portöppningen är. Slagportar kan göras mycket robusta, vilket är deras största fördel. Vill man ha en inbrottssäker garageport så är det slagporten som gäller. Nackdelen är att eftersom de öppnas utåt så krävs rätt mycket fritt utrymme framför dem, samt att de är jobbiga att öppna om de inte är försedda med automatik.

Rullport
Rullporten har sitt namn eftersom porten ”rullas” upp på en rulle som sitter högst upp i portöppningen. Det gör att den knappt tar upp något utrymme över huvud taget. Rullportar är vanliga inom industrier och lager, men mindre vanliga till privata garage, även om det blir vanligare. De har rykte om sig att vara tunna och bräckliga, men det är långtifrån alltid fallet.

Leave a Reply