The Hunger Games, eller Hungerspelen på Svenska, är en trilogi science fiction-romaner som utspelar sig i ett post-apokalyptiskt Nordamerika. Författare är Amerikanskan Suzanne Collins, och även om Hungerspelen inte är hennes första böcker, så blev de hennes stora genombrott. Inte bara i hemlandet USA, utan världen runt. Böckerna har även filmatiserats, och den första delen hade premiär under våren 2012, med nästa del planerad till hösten 2013. Filmen fick överlag rätt positiv kritik, och var en stor kommersiell framgång (att Collins själv var med och skrev manus hjälpte antagligen till).

Handlingen i Hungerspelen går ut på att Nordamerika efter krig och naturkatastrofer upphört att existera, och numera består av tolv stycken distrikt. Varje år så anordnas en tävling, hungerspelen, med två deltagare från varje distrikt, en pojke och en flicka. Dessa ska sedan, på en gigantisk arena, försöka överleva, och döda sina motståndare. Vinnare är då den som är sist överlevande. Hungerspelens huvudperson är Katniss, vars lillasyster tas ut till spelen. Men Katniss tar lillasysterns plats. Hela evenemanget TV-sänds sedan dygnet runt.

Hungerspelen påminner på så sätt en del om Stephen Kings böcker Maratonmarschen och Den flyende mannen, som båda handlar om extrema tävlingar i en postapokalyptisk framtid. Suzanne Collins tar dock det hela ett steg längre. Böckerna kan även jämföras med William Goldings Flugornas herre. Hungerspelens frågeställningar om moral, fattigdom och etik mot en bakgrund full av aktion är kanske inte innovativ, men den sammanflätar inspiration från ett flertal olika källor, till något som ungdomar världen över uppenbarligen kan identifiera sig med.

Leave a Reply